ПОИСК

Офіційні правила та умови проведення футбольної вікторини «Євро-2020»

(далі за текстом — «Правила» та «Вікторина» відповідно)
 
1. Організатор і Виконавець Вікторини, мета

1.1. Організатором та виконавцем Вікторини є Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Факти та коментарі».

1.2. Мета проведення Вікторини – підвищення популяризації інтернет-порталу fakty.ua та газети «ФАКТЫ и комментарии».

2. Учасники Вікторини

2.1. Учасниками Вікторини можуть бути будь-які особи, які є громадянами України. Участь в Вікторині неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб заборонена.

2.2. Учасником Вікторини може бути будь-яка особа, яка виконала всі умови, необхідні для участі у Вікторині, зазначені в цих Правилах.

2.3. Учасниками Вікторини не визнаються і не мають права брати участь у Вікторині:

  • співробітники компанії, які беруть участь в організації Вікторини, їх спонсори;
  • чоловік або дружина осіб, зазначених в першому абзаці п.2.3. даних Правил, а також найближчі родичі (матір, батько, брати, сестри, діти);
  • особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Права та обов’язки Учасника Вікторини

3.1. Права Учасника Вікторини:

3.1.1. Ознайомитись з даними офіційними правилами Вікторини.

3.1.2. Брати участь у Вікторині в порядку, визначеному даними Правилами.

3.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Вікторини.

3.2. Обов’язки Учасника Вікторини:

3.2.1. Дотримуватися та виконувати умови Правил Вікторини.

3.2.2. У випадку визначення Учасника Вікторини як такого, що має право отримати один із Призів Вікторини, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в Правилах Вікторини.

3.2.3. Надати Організатору права на використання його персональних даних, наданих для участі у Вікторині, зокрема, на використання імені (нікнейму) Учасника/Переможця, або іншої інформації про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені (нійкнейму) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих інтерв'ю без обмеження по території, терміну та способу такого використання, на безоплатній основі.

4. Права та обов’язки Організатора Вікторини

4.1. Обов’язки Організатора Вікторини:

4.1.1. Провести Вікторину відповідно до даних Правил Вікторини.

4.1.2. Видати Призи Вікторини всім Переможцям/Переможцю Вікторини, що вірно виконали всі умови Правил, в тому числі умови передбачені п. 8. Правил.

4.2. Права Організатора Вікторини:

4.2.1. Організатору Вікторини надаються усі Права, передбачені цими Правилами Вікторини та чинним законодавством України.

4.2.2. Відмовити у видачі Призу Переможцю/Переможцям, які не виконали всі умови вказані в п.8 цих Правил правильно та у повному обсязі.

4.2.3. Відмовити у видачі Призу Переможцю/Переможцям, які не відповідають вимогам Правил Вікторини.

4.2.4. Для отримання Переможцем/Переможцями Призу, Організатор має право вимагати від Учасника додаткові документи, що ідентифікують його особу.

5. Тривалість періоду Вікторини та місце проведення визначення результату Вікторини

5.1. Вікторина триває з 08 червня 2021 року по 11 липня 2021 року включно. Місце проведення - інтернет-портал fakty.ua.

5.2. Щодня о 10 год 00 хв. з 08 червня 2021 р. по 11 липня 2021 р. на інтернет-порталі fakty.ua з’являтимуться запитання Вікторини та три варіанти відповіді до них. Протягом 24 годин з моменту розміщення запитання учасник Вікторини обирає один варіант відповіді.

5.3. Визначення Результату Вікторини буде проведено на інтернет-порталі fakty.ua 14 липня 2021 року випадково серед учасників, які правильно відповіли на не менше ніж на 20 запитань Вікторини.

6. Призовий фонд

6.1. Призовий фонд Вікторини:

  • грошова премія в розмірі 500 (п’ятсот) грн. 00 коп., в кількості 10 шт.

6.2. Призовий фонд обмежений і складає зазначену в п. 6.1. кількість призів.

6.3.Відповідальність Організатора за видачу призів обмежується вищезгаданою в п. 6.1 кількістю призів.

6.4.При цьому Організатор Вікторини залишає за собою право змінювати кількість призового фонду Вікторини, або включити додаткові Призи, які не вказані в даних Правилах.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Вікторини

7.1. Інформування щодо умов та правил проведення Вікторини та визначення результату Вікторини здійснюється шляхом:

  • розміщення посту про Вікторину та його умови в соціальних мережах, а саме: Facebook (facebook.com/fakty.ua), Telegram (t.me/fakty2018);
  • розміщення посту про Вікторину та його умови на інтернет-порталі fakty.ua.

7.2. Інші методи реклами визначаються на розсуд Організатора.

8. Умови участі в Вікторині

8.1. Для участі в Вікторині, учаснику необхідно виконати усі наступні умови (дії):

8.1.1. У період проведення Вікторини відповідати на запитання, розміщені на інтернет-порталі fakty.ua, обираючи один із трьох запропонованих варіантів відповіді.

8.1.2 Одночасно з обранням відповіді на запитання заповнити поля “Ім’я (або нікнейм)” - обов’язково та на свій вибір одне з полей “Номер телефону” або “E-mail” а також ознайомитися з даними Правилами та надати згоду на обробку персональних даних.

8.2. Підрахунок кількості вірних відповідей на запитання Вікторини здійснюється на основі наданих учасником номеру телефону або email.

8.3. Ідентифікація Переможця/Переможців Вікторини здійснюється Організатором за допомогою наданих згідно п. 8.1.2 даних , документу, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

9. Умови визначення Переможця/Переможців Вікторини

9.1. 14 липня 2021 року за допомогою генератора випадкових чисел на сайті random.org буде визначено Переможця/Переможців серед тих, хто надав найбільшу кількість правильних відповідей на запитання Вікторини. Після здійснення розіграшу на номер телефону та/або електронну пошту, вказану в анкеті учасника-переможця, буде здійснено дзвінок/смс та/або надіслано електронного листа з повідомленням про виграш у Вікторині.

9.2. Результати визначення Переможця/Переможців у вигляді скріншоту результату розіграшу з сайту random.org (з маскуванням персональних даних - номеру телефону або email) будуть розміщені в соціальних мережах а саме: Facebook (facebook.com/fakty.ua), Telegram (t.me/fakty2018) та розміщені на інтернет-порталі fakty.ua.

9.3. Результати визначення Переможця/Переможців Вікторини, що отримають право на отримання Призу, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор Вікторини гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців.

9.4. Організатор Вікторини не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Вікторини і прав на отримання Призів.

10. Терміни та порядок отримання Призів Вікторини

10.1. Вручення Призу Вікторини кожному Переможцю відбуватиметься протягом 7 (семи) робочих днів з моменту надання копії документу, що посвідчує його особу (всі сторінки з відмітками), реєстраційного номеру облікової картки платника податків та банківських реквізитів для перерахунку грошової премії.

10.2. Організатор Вікторини не несе відповідальності за неможливість Переможця/Переможців отримати Приз з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Вікторини, в т. ч. у випадку, якщо email або номер телефону Переможцем Вікторини були вказані неправильно або змінені тощо. При цьому такі Переможці Вікторини не мають права на одержання від Організатора Вікторини будь-якої компенсації.

10.3. Організатор Вікторини не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Призів.

10.4. Організатор Вікторини не несе відповідальність за дії третіх осіб, які призвели або можуть призвести до втрати анкет, які надають змогу брати участь у даній Вікторині.

10.5. Організатор Вікторини не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, карантинні обмеження, воєнний стан, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Вікторини обставини.

11. Персональні дані

11.1. Учасник Вікторини діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Вікторини бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю у Вікторині та отриманням Призу.

11.2. Беручи участь у Вікторині, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами та буде їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Вікторини на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї Вікторини згідно з офіційними Правилами (визначення Учасників Вікторини, які мають право одержати Приз, підготовки статистичної інформації тощо).

12. Додаткові умови Вікторини

12.1. Організатор Вікторини залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з учасниками Вікторини, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

12.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Вікторини відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Вікторини є остаточним і не підлягає оскарженню.

12.3. Зміна та доповнення Правил Вікторини можлива у випадку їхнього затвердження Організатором Вікторини та розміщення відредагованих Правил на інтернет-порталі fakty.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

12.4. Беручи участь в Вікторині, кожен Учасник/Переможець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Вікторині з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству, зокрема, на безоплатне використання імені Учасника/Переможця, прізвища, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені у засобах масової інформації, будь-яких друкованих матеріалах, інтерв'ю, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором Вікторини та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308, 634 Цивільного Кодексу України.

12.5. Вікторина не є азартною грою і не може бути здійснена в будь-якій формі азартних ігор.

12.6. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю у Вікторині третім особам.

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.